ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κατά την δημιουργία της παραγγελίας θα σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ σας καθώς και το
τηλέφωνό σας. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
από οποιονδήποτε τρίτο.

Η χρήση τους είναι πάντα σύμφωνη με το Νόμο  περί Προστασίας προσωπικών Δεδομένων.